BUỔI TRƯA

(Từ thứ 2 đến chủ nhật)
Buổi trưa:
 
(11g – 15g)
Người lớn:
 
Trẻ em:
299.000 vnd
 
149.000 vnd

BUỔI TỐI

(Thứ hai đến thứ 6)
Buổi tối:
 
(17g – 22g)
Người lớn:
 
Trẻ em:
350.000 vnd
 
175.000 vnd

BUỔI TỐI

(Thứ 7 và chủ nhật)
Buổi tối:
 
(17g – 22g)
Người lớn:
 
Trẻ em:
389.000 vnd
 
195.000 vnd

Giá buffet chưa bao gồm thuế VAT và đồ uống

Trẻ em: cao từ 1.0m đến 1.3m

Miễn phí trẻ em cao dưới 1.0m